Trải nghiệm phỏng vấn tại CE (1)

Tại Cyber Eye, sau quá trình phỏng vấn Ứng viên sẽ nhận được thông báo kết quả kèm theo một link Khảo sát về trải nghiệm sau quá trình tuyển dụng.

Ứng viên sẽ làm khảo sát theo 2 giai đoạn tương ứng quá trình ứng tuyển:

1- Giai đoạn: Đã tham gia phỏng vấn tại Cyber Eye

2- Giai đoạn: Tham gia thử việc/ làm việc tại Cyber Eye

Khảo sát được gửi tới ứng viên đánh giá sau phỏng vấn

ở Cyber Eye, bộ phận Tuyển dụng luôn mong muốn mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyển dụng tốt nhất!

+ Làm rõ thông tin tuyển dụng, vị trí, công việc, quyền lợi

+ Hỗ trợ hướng dẫn đường đến công ty

+ Trao đổi dựa trên tinh thân thẳng thắn, cởi mở và rõ ràng

Hãy để lại feedback cho chúng tôi nhé: https://forms.gle/Wiub7gXwpsK6HxmaA